Hệ thống Cty Hải Vương cần tuyển 300 công nhân chế biến thủy sản làm việc tại KCN Suối Dầu - Cam Lâm Khánh Hòa

  • 07/02/2023
  • 3223

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến