Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tháng 09 năm 2022 (Từ ngày 01/09/2022/ đến ngày 30/09/2022)

  • 13/10/2022
  • 1198

Trong tháng 9 năm 2022, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận giảm 174 người so với tháng trước; số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 81 người so với tháng trước, trong đó số người chấm dứt do hết thời gian hưởng giảm 92 người, số người chấm dứt do có việc làm tăng 11 người; số người có quyết định hỗ trợ học nghề  tăng 16 người, trong đó người lao động chủ yếu tham gia các ngành nghề Lái xe ô tô hạng B2, hạng C. Nguyên nhân thất nghiệp của người lao động chủ yếu là do hết hạn hợp đồng/hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trước thời hạn; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật lao động năm 2019 do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể tiếp tục công việc; một số ít do lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải và do một số nguyên nhân khác. Phần lớn người lao động thất nghiệp là lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật làm trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất và phân phối điện … và lao động có trình độ từ Trung cấp trở lên làm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến