Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp

  • 13/10/2022
  • 2365

Ngày 08/06/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động- TB&XH tỉnh Bình Thuận phối hợp với công ty TNHH Hải Triều tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 116 lao động của công ty.

Đồng chí Cao Xuân Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận, tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp) và hướng dẫn các tình huống cụ thể trong giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp đồng thời trong buổi tuyên truyền Đồng chí Cao Xuân Hùng đã thông tin đến doanh nghiệp  chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm đặc biệt là công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động; thu thập, cung cấp, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp…. Qua buổi tuyên truyền, cán bộ, nhân viên công ty TNHH Hải Triều cơ bản nắm rõ và đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động, không có câu hỏi hay giải đáp thắc mắc nào về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến