Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tháng 08 năm 2022 (Từ ngày 01/08/2022/ đến ngày 31/08/2022).

  • 11/10/2022
  • 1222

*Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

- Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 109 người so với tháng 07/2022.

- Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 51 người so với tháng 07/2022, trong đó số người chấm dứt do hết thời gian hưởng tăng 02 người so với tháng 07/2022, số người chấm dứt do có việc làm tăng 01 người so với tháng 07/2022.

- Số người có quyết định hỗ trợ học nghề  giảm 42 người, trong đó người lao động chủ yếu tham gia các ngành nghề Lái xe ô tô hạng B2, hạng C.  

- Nguyên nhân thất nghiệp của người lao động chủ yếu là do hết hạn hợp đồng/ hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trước thời hạn; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật lao động năm 2019 do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể tiếp tục công việc; một số lao động nghỉ do do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu…; một số ít do lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải và do một số nguyên nhân khác.

         - Trình độ của người lao động phần lớn lao động không có bằng cấp chứng chỉ và Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung học chuyên nghiệp; Cao đẳng chuyên nghiệp, đại học và trên đại học.Còn lại trình độ của lao động: người lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp,  

- Nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp tập trung chủ yếu người đưa tin, người giao hàng còn lại một số nghề nghiệp khác.

- Ngành làm việc chủ yếu cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ lưu trú và ăn uống; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm một số ít hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ…;, còn lại một số hoạt động dịch vụ khác.

 Trên đây là báo cáo tháng 08 năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn (đính kèm thông tin chi tiết về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tháng 08 năm 2022)./.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến