CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIỆT PHÁP – AZERAI KE GA BAY

  • 25/05/2022
  • 1849

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ:

Các vị trí tuyển dụng:

1. Lễ tân: 04 nhân viên và 01 Giám sát (nam/nữ, ưu tiên Tiếng Anh)
2. Nhà hàng/Bar: 02 nhân viên (nam/nữ, ưu tiên Tiếng Anh)
3. An ninh: 02 nhân viên
4. Kỹ thuật: 01 nhân viên và 01 Giám sát.
5. Giải trí: 01 Giám sát và 01 nhân viên

6. Spa: Quản lý và 01 Giám sát (ưu tiên nữ)

7. Thực tập sinh: Lễ tân, Nhà hàng, Buồng phòng, Bếp, Kỹ thuật điện.

Phúc lợi:

+ Lương thỏa thuận, đóng đầy đủ phúc lợi;

+ Có xe đưa rước theo ca làm việc;

+ Có khu nội trú, ở chung phòng (áp dụng cho người ngoài tỉnh Bình Thuận hoặc nhà ở cách xa Resort từ 30km trở lên);

+ Đồng phục;

+ Phục vụ phí dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh;

+ Và các phúc lợi khác khi tham gia công ty.

Liên hệ:

Tel: 02523 682 222 /0889 692 525

Email: hrm.kegabay@azerai.com

---

RECRUITMENT INFORMATION:

Vacancies:

1. Front Office: 04 staff and 01 Supervisor (male/female, English is preferred);

2. F&B service: 02 staff (male/female, English is preferred)

3. Security: 02 Security guards

4. Engineering: 01 Technician and 01 Engineering Supervisor,

5. Activity: 01 Staff and 01 Supervisor

6. Spa: Manager and 01 Supervisor (female)

7. Trainee: F&B/FO/HK/Kitchen/Engineering

Welfare:

+ Negotiable salary, full benefits;

+ There is a shuttle bus according to the working shift;

+ Having the staff house (applicable to people outside Binh Thuan province or a house far from the Resort 30km or more);

+ Uniform;

+ Service charge based on business performance;

+ And other benefits when joining the company.

Contact:

Tel: 02523 682 222 /0889 692 525

Email: hrm.kegabay@azerai.com

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến