Tổ chức Phiên giao dịch việc làm tháng 5/2022

  • 06/05/2022
  • 1699

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/1/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ thất nghiệp của người lao động;

Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, xây dựng kế hoạch Phân công nhiệm vụ tổ chức các Phiên giao dịch việc trực tiếptrực tuyến (online) trong tháng 5/2022, cụ thể như sau:

I. Địa điểm, thời gian tổ chức:

1. Phiên giao dịch lần 07/2022: tổ chức trực tuyến (online)

  - Hình thức: Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của Trung tâm qua zalo: 0911.186.448 và điện thoại bàn: 0252.3 817120

  - Thời gian: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 10/05/2022.

- Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, Số 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thuỷ - Phan Thiết – Bình Thuận.

2. Phiên giao dịch lần 08/2022: tổ chức trực tuyến (online)

  - Hình thức: Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của Trung tâm qua zalo: 0911.186.448 và điện thoại bàn: 0252.3 817120

  - Thời gian: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 17/05/2022.

- Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, Số 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thuỷ - Phan Thiết – Bình Thuận.

3. Phiên giao dịch lần 09/2022: tổ chức trực tuyến (online)

  - Hình thức: Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của Trung tâm qua zalo: 0911.186.448 và điện thoại bàn: 0252.3 817120

  - Thời gian: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 24/05/2022.

- Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, Số 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thuỷ - Phan Thiết – Bình Thuận.

 

4. Phiên giao dịch lần 10/2022:

  - Hình thức: Tổ chức trực tiếp

  - Thời gian: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 31/05/2022.

- Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, Số 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thuỷ - Phan Thiết – Bình Thuận.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến