Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tháng 08 năm 2021( Từ ngày 01/08/2021/ đến ngày 31/08/2021)

  • 15/09/2021
  • 1765

 

- Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 971 người so với tháng 07/202.

- Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 21 người so với tháng 07/2021, trong đó số người chấm dứt do hết thời gian hưởng giảm 23 người so với tháng 07/2021, số người chấm dứt do có việc làm tăng 03 người so với tháng 07/2021.

- Nguyên nhân chấm dứt HĐLĐ/HĐLV của người lao động chủ yếu là do hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật lao động năm 2019 do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể tiếp tục công việc; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…; một số ít do lao động nhảy việc muốn sang doanh nghiệp khác lương cao hơn và do một số nguyên nhân khác.

- Phần lớn trình độ của người lao động là lao động phổ thông làm công việc bán hàng, nhà hàng khách sạn, bảo vệ, người giao hàng, buôn bán sĩ và lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, các công ty may, giày da; công nhân làm việc tại các công ty phân bón, chế biến hải sản, lắp ráp điện tử, công ty thương mại dịch vụ, bán hàng,người lao động có trình độ sơ cấp làm việc tại các trường học…; nhân viên có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng ngành du lịch làm việc tại nhà hàng, khách sạn; người lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng ngành kế toán, quản trị kinh doanh làm việc thuộc các ngành tài chính – ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác.

 Trên đây là báo cáo tháng 08 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn (đính kèm thông tin chi tiết về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tháng 08 năm 2021)./.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến