Hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm Thất nghiệp trong thời gian giản cách xã hội để đảm bảo phòng chống dịch Covid- 19.

  • 05/08/2021
  • 4181

Hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm Thất nghiệp trong thời gian giản cách xã hội để đảm bảo phòng chống dịch Covid- 19.

- Zalo: https://zalo.me/vieclambinhthuan

1. Thủ tục đăng ký Bảo Hiểm Thất nghiệp http://vieclambinhthuan.com.vn/.../HUONG-DAN-THU-TUC-VE...

2. Thông báo việc làm hàng tháng tại các Văn phòng của Trung tâm các anh chị vô nhóm để thông báo

- Tại Phan Thiết: https://zalo.me/g/hgomll639

- Tại Lagi: https://zalo.me/g/tziuia701

- Tại Tuy Phong: https://zalo.me/g/uelvzy998

- Tại Đức Linh: https://zalo.me/g/vbxhdv058

3. Nhận kết quả: zalo.me/g/uqfiwx872

4. Hướng dẫn tư vấn chính sách Bảo hiểm thất nghiệp: https://zalo.me/g/myahnh837

5. Thông báo Danh sách hàng tháng Bảo hiểm thất nghiệp tại địa chỉ: http://vieclambinhthuan.com.vn/nhom-bai-viet-chi-tiet/10071

6. Bi ểu M ẫu v ề B ảo Hi ểm Th ất Nghi ệp: http://vieclambinhthuan.com.vn/nhom-bai-viet-chi-tiet/10069

7. Th ủ t ục h ành ch ánh v à th ông tin v ề B ảo Hi ểm Th ất Nghi ệp:

http://vieclambinhthuan.com.vn/nhom-bai-viet-chi-tiet/50

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH THUẬN

Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài Khu tái định cư Đông Xuân An - P. Phú Thủy – TP. Phan Thiết – Bình Thuận

Số điện thoại: (0252) 3833691

- VP Đại diện BHTN Đức Linh

Điện thoại: 0252 3737 008

Địa Chỉ:69 Tôn Đức Thắng - thị trấn Võ Xu - huyện Đức Linh

- VP Đại diện BHTN La Gi

Điện thoại: 0252 3737 007

Địa Chỉ:03 Ngô Gia Tự - Khu phố 7 – Phường Tân An thị xã La Gi

- VP Đại diện BHTN Tuy Phong

Điện thoại: 0252 3737 009

Địa Chỉ:81 Lý Thường Kiệt Thị trấn Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến