DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 30/07/2021 ĐẾN NGÀY 03/08/2021 TẠI VP PHAN THIẾT

  • 28/07/2021
  • 879
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ 30/07/2021 ĐẾN 03/08/2021
             
STT Họ và tên Ngày sinh Số QĐ Số tháng
hưởng
Ký tên Số TT
1 Đỗ Thị Bích Lợi 10/06/1966 596 11    
2 Lê Thị Nguyệt Bạch 06/09/1967 597 11    
3 Nguyễn Ngọc Anh  27/11/1973 598 11    
4 Nguyễn Thanh Phong 03/01/1962 599 11    
5 Nguyễn Thị Hân  22/12/1984 600 11    
6 Nguyễn Thị Ngọc Linh  25/05/1975 601 11    
7 Trương Thanh Loan  18/01/1974 602 11    
8 Trần Thị Mỹ Hằng  24/03/1996 1410 5    
9 Huỳnh Thị Thanh Phượng  05/09/1986 1411 7    
10 Nguyễn Thái Sơn  26/11/1979 1412 7    
11 Lưu Ngọc Trường  07/08/1995 2381 4    
12 Nguyễn Thị Tuyết Phụng 16/06/1988 2382 5    
13 Võ Thị Mỹ Hoàng  10/08/1992 2383 5    
14 Nguyễn Phụng Hiếu  16/06/1990 2384 6    
15 Võ Thị Thu Thủy  06/11/1996 2385 6    
16 Nguyễn Duy Phương  13/06/1991 2386 8    
17 Nguyễn Thanh An 10/08/1984 2387 8    
18 Nguyễn Phụng Hảo 12/01/1995 2388 9    
19 Nguyễn Thành Tâm  27/04/1983 2389 9    
20 Đặng Lê Hoa Mỹ 09/01/1982 2390 10    
21 Nguyễn Thị Kim Loan  21/03/1992 2391 10    
22 Nguyễn Xuân Hòa  1968 2392 11    
23 Trương Thị Hồng Ân  05/02/1983 2393 11    
24 Đặng Thị Hoa 29/10/1972 4947 3    
25 Đỗ Thanh Thanh Ngân 10/03/1998 4948 3    
26 Đỗ Thị Yến Loan 26/02/1975 4949 3    
27 Đoàn Thị Thu Vân 15/04/1984 4950 3    
28 Đồng Thị Thúy Nhàn 27/08/1987 4951 3    
29 Dương Hữu Hùng 25/10/1999 4952 3    
30 Hồ Thị Chí Hiền 10/10/1974 4953 3    
31 Hồ Thị Ngọc Nhi 01/01/1993 4954 3    
32 Huỳnh Thị Bích Liên 12/07/1986 4955 3    
33 Huỳnh Thị Mai Linh 26/12/1985 4956 3    
34 Huỳnh Thị Thuận 09/12/1976 4957 3    
35 Lê Bá Nhân 09/11/1989 4958 3    
36 Lê Thị Minh Thúy 23/02/1972 4959 3    
37 Lê Thị Vượng 01/01/1980 4960 3    
38 Lục Thị Minh Trang 21/11/1981 4961 3    
39 Lục Thị Thu Hường 17/10/1988 4962 3    
40 Mai Thị Xuân 15/06/1980 4963 3    
41 Mang Thị Hiền  01/02/1997 4964 3    
42 Ngô Nguyệt Bình 24/05/1967 4965 3    
43 Nguyễn Nam Thảo 15/05/1979 4966 3    
44 Nguyễn Thị Bích Lệ  01/08/1976 4967 3    
45 Nguyễn Thị Cao Xuân Thủy 24/10/1973 4968 3    
46 Nguyễn Thị Hạnh  01/01/1966 4969 3    
47 Nguyễn Thị Hội  27/03/1996 4970 3    
48 Nguyễn Thị Kim Phượng 07/03/1971 4971 3    
49 Nguyễn Thị Mười 15/07/1978 4972 3    
50 Nguyễn Thị Thi Thơ  17/12/1985 4973 3    
51 Nguyễn Thị Thu Nguyên 13/04/1996 4974 3    
52 Nguyễn Thị Thùy Châu 30/12/1970 4975 3    
53 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/06/1973 4976 3    
54 Nguyễn Thị Thủy Tiên 20/07/1996 4977 3    
55 Nguyễn Thị Thúy Vinh 21/11/1983 4978 3    
56 Nguyễn Thụy Trúc Mai 26/02/1973 4979 3    
57 Phạm Thị Bích Dung 1971 4980 3    
58 Phạm Thị Hiền 24/10/1973 4981 3    
59 Phạm Thị Ngọc Quới 1980 4982 3    
60 Phạm Thị Thanh Hoa 23/07/1984 4983 3    
61 Qua Thị Hồng Trinh 20/09/1993 4984 3    
62 Tôn Nữ Khánh Hân 26/12/1984 4985 3    
63 Tôn Thị Bích Lan 28/06/1976 4986 3    
64 Trần Thị Kim Hương 21/09/1990 4987 3    
65 Trần Thị Mỹ Tho 13/02/1998 4988 3    
66 Trịnh Tuyết Liên 02/10/1975 4989 3    
67 Văn Thị Xuân Lan 19/05/1975 4990 3    
68 Võ Lê Dạ Thảo 20/08/1978 4991 3    
69 Võ Thị Hồng Nhung 20/04/1994 4992 3    
70 Võ Thị Ngọc Dung 20/08/1985 4993 3    
71 Võ Thị Thanh Huyền 09/09/1969 4994 3    
72 Võ Thị Thúy Hằng 24/09/1979 4995 3    
73 Vương Thị Li Na 12/11/1983 4996 3    
74 Dương Hữu Tú 17/10/1997 4997 4    
75 Huỳnh Thị Mai Dung 29/08/1970 4998 4    
76 Lê Thị Hồng Hiếu 18/08/1991 4999 4    
77 Lê Thị Huê 02/09/1974 5000 4    
78 Mai Thị Tuyết 19/02/1969 5001 4    
79 Nguyễn Thị Kim Hồng 22/09/1976 5002 4    
80 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/10/1989 5003 4    
81 Nguyễn Thị Thu 22/06/1974 5004 4    
82 Phạm Thị Phương 18/10/1989 5005 4    
83 Phan Thị Thanh Thảo 13/06/1979 5006 4    
84 Lê Thị Bích Phượng 16/10/1990 5007 5    
85 Lê Thị Trúc 20/06/1979 5008 5    
86 Lương Thị Thanh Hải 23/08/1973 5009 5    
87 Nguyễn Thị Thu Hương 03/01/1993 5010 5    
88 Nguyễn Thị Tình 10/11/1966 5011 5    
89 Đoàn Thị Ngọc Bích 27/03/1987 5012 6    
90 Lê Thành Tín 18/06/1991 5013 6    
91 Ngô Thị Hoàng 01/02/1976 5014 6    
92 Nguyễn Khắc Anh Văn  20/02/1990 5015 6    
93 Nguyễn Thanh Trúc 10/07/1982 5016 6    
94 Nguyễn Thị Hiếu 18/10/1983 5017 6    
95 Hồ Thị Thanh Hương 26/09/1978 5018 7    
96 Lê Nguyễn Uyên Linh 12/03/1986 5019 7    
97 Nguyễn Thị Huy Huyền 12/11/1983 5020 7    
98 Nguyễn Thị Yến 10/08/1974 5021 7    
99 Phan Thị Diệu Hương 09/02/1975 5022 7    
100 Ung Thị Hằng 29/11/1976 5023 7    
101 Lại Song Hào 06/07/1964 5024 12    
102 Trần Thị Ngọc Oanh  15/02/1975 5025 12    
103 Khương Thị Hường 01/01/1967 10682 11    
104 Nguyễn Anh Kiệt 01/10/1957 10683 11    
105 Nguyễn Thị Thu Lộc 01/11/1976 10684 11    
106 Nguyễn Thị Thu Vân 20/12/1972 10685 11    
107 Vũ Ngọc Công 1967 10686 11    
108 Phạm Thị Mười 15/03/1989 11841 10    
109 Lý Văn Quân  01/01/1953 11842 11    
110 Nguyễn Huy Hưng 10/10/1982 11843 11    
111 Nguyễn Văn An  23/04/1987 13445 10    
112 Nguyễn Hữu Tài 12/12/1962 13446 11    
113 Phan Đoàn Thông  01/01/1977 13447 11    

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến