DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 29/07/2021 ĐẾN NGÀY 02/08/2021 TẠI VP PHAN THIẾT

  • 28/07/2021
  • 2271
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ 29/07/2021 ĐẾN 02/08/2021
             
STT Họ và tên Ngày sinh Số QĐ Số tháng
hưởng
Ký tên Số TT
1 Võ Văn Phụng 17/03/1974 552 7    
2 Nguyễn Tuấn Mãi  20/05/1989 553 8    
3 Phan Hữu Minh 28/04/1977 554 8    
4 Lê Anh Vũ  28/01/1988 555 9    
5 Phan Thanh Vũ 20/07/1988 556 9    
6 Hà Lê Hưng  21/02/1969 557 10    
7 Nguyễn Thị Ánh Hồng  02/03/1984 558 11    
8 Nguyễn Thị Hồng Duyên 12/07/1985 559 11    
9 Huỳnh Thiện Hoài  20/10/1965 560 12    
10 K' Văn Xanh 01/01/1965 561 12    
11 Lê Thanh Hùng  01/01/1968 562 12    
12 La Quốc Phương  13/06/1984 2332 4    
13 Nguyễn Thanh Tâm 10/10/1989 2333 4    
14 Nguyễn Trần Như Uyên 04/11/1995 2334 4    
15 Lê Thị Chàm  15/04/1994 2335 5    
16 Tưởng Đình Hoàng 11/03/1989 2337 5    
17 Trần Vũ  09/06/1985 2338 6    
18 Trương Quang Tùng 19/12/1981 2339 6    
19 Nguyễn Quốc Cường  11/08/1975 2340 10    
20 Bùi Quốc Đạt  05/12/1995 3334 3    
21 Đào Mạnh Quyền  27/12/1995 3335 3    
22 Đoàn Ngọc Tuấn  25/05/2000 3336 3    
23 Hồ Thị Kim Diễm  06/12/1996 3337 3    
24 Lê Thị Hồng 03/07/1976 3338 3    
25 Mã Thị Thanh Xuân  24/12/2000 3339 3    
26 Nguyễn Hùng Đức  27/03/1973 3340 3    
27 Nguyễn Hữu Vinh 12/01/1993 3341 3    
28 Phạm Ngọc Tuấn  17/01/1994 3342 3    
29 Võ Văn Quốc  01/01/1961 3343 3    
30 Lê Văn Hải 10/07/1994 3344 4    
31 Lương Hữu Luận  13/04/1969 3345 4    
32 Phan Thị Lin Chị 13/12/1991 3346 4    
33 Nguyễn Thanh Cảnh  16/01/1992 3347 5    
34 Vũ Đình Trung  05/09/1977 3348 5    
35 Đặng Hồ Thái Thiên  28/05/1982 3349 6    
36 Lê Đức Tiếng  06/08/1984 3350 6    
37 Trần Thị Thu  19/11/1992 3351 6    
38 Nguyễn Hải Đương  02/06/1990 3352 7    
39 Phạm Văn Thanh  10/12/1985 3353 10    
40 Hoàng Thanh Sơn  13/05/1990 3354 11    
41 Bùi Thị Kim Tuyến 20/07/1985 4844 3    
42 Cao Thị Thảo  02/09/1983 4846 3    
43 Đặng Thị Lanh 1975 4847 3    
44 Diệp Thị Như Ý 15/07/1973 4848 3    
45 Đỗ Nguyễn Thùy Đoan 06/02/1982 4849 3    
46 Đoàn Hồng Hào 17/01/1989 4850 3    
47 Hoàng Kim Bảo Ngân 05/10/1987 4851 3    
48 Hoàng Thị Minh 27/07/1982 4852 3    
49 Huỳnh Chí Trung 26/08/1993 4853 3    
50 Huỳnh Khắc Chung 20/02/1972 4854 3    
51 Huỳnh Thị Minh Thanh 08/05/1977 4855 3    
52 Huỳnh Tuyết Ngân  08/07/1996 4856 3    
53 Lê Thị Kim Xuân 02/02/2001 4857 3    
54 Lê Thị Minh Hà 15/08/1982 4858 3    
55 Lê Thị Ngọc Tuyết 20/10/1974 4859 3    
56 Lê Thị Thanh Thủy 04/05/1995 4860 3    
57 Lê Thị Thảo 16/02/1970 4861 3    
58 Lê Thị Thủy Tiên  30/05/1995 4862 3    
59 Lương Thị Thu Hà 31/10/1989 4863 3    
60 Mai Thị Hương 10/10/1975 4864 3    
61 Ngô Thị Ngọc Hải 24/05/1985 4865 3    
62 Nguyễn Lê Thùy Trang 23/09/1996 4866 3    
63 Nguyễn Thạch Thảo 28/06/1974 4867 3    
64 Nguyễn Thị An Hòa 29/11/1976 4868 3    
65 Nguyễn Thị Bích Hiếu 02/02/1984 4869 3    
66 Nguyễn Thị Hoài Tâm  1980 4870 3    
67 Nguyễn Thị Hồng Phượng 03/05/1993 4871 3    
68 Nguyễn Thị Ngọc Trinh  23/06/1993 4872 3    
69 Nguyễn Thị Phương Loan 02/07/1981 4873 3    
70 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 02/08/1989 4874 3    
71 Nguyễn Thị Thu Hoài 26/01/1984 4875 3    
72 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/02/1975 4876 3    
73 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/05/1992 4877 3    
74 Nguyễn Thùy Trang  16/11/1987 4878 3    
75 Phạm Thị Tươi  28/03/1988 4879 3    
76 Phan Thị Lài 25/08/1981 4880 3    
77 Phan Thị Yến Nhung 04/11/1990 4881 3    
78 Trần Thị Kim Hoàng 16/08/1986 4882 3    
79 Trần Thị Kim Liên 20/10/1982 4883 3    
80 Trần Thị Thanh 24/01/1973 4884 3    
81 Võ Thị Khánh Thiện 12/04/1980 4885 3    
82 Võ Thị Khánh Thủy 15/12/1976 4886 3    
83 Vũ Phương Nga 01/09/1970 4887 3    
84 Lưu Thị Hạnh  14/05/1988 4888 4    
85 Ngô Vũ Huyền Trâm  26/09/1985 4889 4    
86 Nguyễn Thị Lương Anh 15/07/1972 4890 4    
87 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 10/11/1990 4891 4    
88 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/01/1978 4892 4    
89 Trần Thị Thu Thủy 20/04/1973 4893 4    
90 Lê Thị Hồng Xuân  01/01/1986 4894 5    
91 Lương Thị Liên 05/04/1984 4895 5    
92 Lý Văn Vang 01/01/1961 4896 5    
93 Trần Thị Thúy Oanh 14/05/1986 4897 5    
94 Hồ Thị Mai  07/03/1980 4898 6    
95 Huỳnh Thị Thu Thùy 15/02/1989 4899 7    
96 Văn Thị Thu Vân 24/06/1981 4900 8    
97 Nguyễn Thị Xuân Trang 01/01/1978 4901 9    
98 Đinh Thị Thất  01/09/1968 4902 12    
99 Hoàng Chí Thanh  09/08/1989 4903 12    
100 Nguyễn Thị Nhỏ  22/08/1981 4904 12    
101 Huỳnh Quốc Long 18/12/1968 10638 11    
102 Lê Thị Ý 22/07/1966 10639 11    
103 Phạm Thị Lệ Thu 19/09/1966 10640 11    
104 Võ Trung Tuyến 11/03/1984 10641 11    
105 Đỗ Nguyễn Minh Đoan 18/09/1986 11816 11    
106 Đỗ Tiến Đâu  16/07/1964 11817 11    
107 Phạm Thanh Pho  20/10/1985 11818 11    
108 Lê Nguyễn Thanh Trúc 24/10/1982 13406 8    
109 Nguyễn Của 01/01/1977 13407 8    
110 Tạ Đỗ Tấn Thái 13/03/1987 13408 8    
111 Trần Quang Sơn  20/08/1970 13409 11    

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến