HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  • 12/07/2021
  • 6499

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

I. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Trong thời hạn 03 tháng (tính theo dương lịch), kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ/HĐLV Người lao động phải trực tiếp đến:

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH THUẬN
Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài Khu tái định cư Đông Xuân An - P. Phú Thủy – TP. Phan Thiết – Bình Thuận
Số điện thoại: (0252) 3833691 
- VP Đại diện BHTN Đức Linh
 Điện thoại: 0252 3737 008
Địa Chỉ:69 Tôn Đức Thắng - thị trấn Võ Xu - huyện Đức Linh
- VP Đại diện BHTN La Gi
 Điện thoại: 0252 3737 007
Địa Chỉ:03 Ngô Gia Tự - Khu phố 7 – Phường Tân An thị xã La Gi
- VP Đại diện BHTN Tuy Phong
 Điện thoại: 0252 3737 009
Địa Chỉ:81 Lý Thường Kiệt Thị trấn Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong

Để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

II. Điều kiện để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp:

Người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đã đóng bảo hiểm thất nghiệp) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật ;

b. Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ/HĐLV xác định thời hạn và không xác định thời hạn;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTDVVL theo quy định;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

III. Hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cần nộp bao gồm:

- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu)

- Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm ( theo mẫu)

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ: Quyết định chấm dứt HĐLĐ/HĐLV; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ/HĐLV...

- Sổ Bảo hiểm xã hội + bản Photo;

- Bản sao chứng minh nhân dân;

- Các giấy tờ liên quan (nếu có).

IV. Thời điểm hưởng BHTN

Người thất nghiệp được hưởng các chế độ BHTN từ ngày thứ 16 tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với TTDVVL.

V. Chế độ BHTN

1. Trợ cấp thất nghiệp

2. Hỗ trợ việc làm

3. Hỗ trợ học nghề

4. Bảo hiểm y tế

5. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến