MẪU ĐĂNG KÝ VÀ MẪU HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM BẢO HIỄM THẤT NGHIỆP

  • 31/05/2021
  • 5099

Do tình hình dịch bệnh covid 19 Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Thuận thông báo đến quý doanh nghiệp

Để hạn chế lao động đến đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp.

Doanh nghiệp có số lượng đăng ký bảo hiểm thất nghiệp đông có thể lấy mẫu đăng ký làm trước ở nhà và hẹn trung tâm sắp xếp thời gian nộp 1 lần cho tiện người lao động, điện thoại hỗ trợ 0918.663.863 gặp Thanh hoặc 0252.3833691 bộ phận 1 cửa.

Địa chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài Phú Thủy Phan Thiết Bình Thuận.

 

1. - Mẫu đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp 

Tải mẫu: /upload/files/MAU%20DE%20NGHI%20HUONG%20TRO%20CAP%20THAT%20NGHIEP.docx

1.1. - Mẫu hướng dẫn Đăng ký Bảo Hiểm thất nghiệp 

Tải mẫu: /upload/files/HUONG%20DAN%20GHI%20MAU%20DE%20NGHI%20HUONG%20TCTN%20(M%e1%ba%abu%20s%e1%bb%91%2003).docx

 

2. - Mẫu tư vấn việc làm 

Tải mẫu:  /upload/files/MAU%20PHIEU%20TU%20VAN%2c%20GIOI%20THIEU%20VIEC%20LAM.docx

2.2. - Mẫu hướng dẫn tư vấn việc làm 

Tải mẫu: /upload/files/HUONG%20DAN%20GHI%20MAU%20PHIEU%20TU%20VAN%2c%20GIOI%20THIEU%20VIEC%20LAM%20(M%e1%ba%abu%20s%e1%bb%91%2001).docx

 

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến