KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH THUẬN

  • 15/12/2020
  • 333

Trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đạt được nhiều kết quả. Ngay từ đầu năm, Thực hiện Quyết định 133/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/01/2020 của Sở Lao động – TB&XH về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, ; Trung tâm Dịch vụ việc làm đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTDVVL ngày 30/01/2020 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đối với các phòng chuyên môn của Trung tâm. Từ đó, các phòng chuyên môn đã tích cực chủ động đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của đơn vị.

Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế của đất nước ta nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng và trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm. Mặc dù vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, cùng với sự đoàn kết của toàn thể viên chức, lao động của Trung tâm, cùng nhau vượt qua khó khăn, trên tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch hiệu quả; Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đạt được một số kết quả khả quan như sau:

Tư vấn nghề, việc làm cho 42.576 lượt lao động, đạt 129% so với kế hoạch năm (33.000 lượt lao động); giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 2.785 lượt lao động, đạt 107,12% so với kế hoạch năm (2.600 lượt lao động); khai thác 5.020 chỗ việc làm trống, đạt 109,03% so với kế hoạch năm (4.600 chỗ làm việc còn trống); đào tạo nghề: 1.022 lao động, đạt 170,33% so với kế hoạch năm (600 lao động). Song song với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp luôn được Trung tâm chú trọng và triển khai để người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp đầy đủ. Tính đến thời điểm hiện nay, Trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 12.530 lao động; đã xử lý và trình Giám đốc Sở ban hành quyết định hưởng cho 12.480 lao động.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm thường xuyên cập nhật những thông tin tuyển dụng của công ty, doanh nghiệp, nhu cầu việc làm của người lao động; công tác tư vấn việc làm, tư vấn nghề cũng ngày được cải thiện cả hình thức lẫn nội dung, qua đó, giúp người lao động tiếp cận và nắm bắt thông tin; công tác giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cũng có nhiều khởi sắc, chất lượng cũng ngày càng được nâng cao. Tổ chức hiệu quả 10 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều công ty, doanh nghiệp và người lao động tìm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: trả kết quả giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn chậm so với thời hạn quy định; công tác giới thiệu việc làm giảm; việc khai thác các đơn hàng tuyển dụng chưa phong phú dẫn đến chưa có nhiều vị trí việc làm để đáp ứng kịp thời cho việc kết nối việc làm cho người lao động. Nguyên nhân của những tồn tại trên phần lớn là do ảnh hưởng với thời gian dài của dịch covid - 19, các công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, may mặc, vận tải,... cho lao động thôi việc nhiều dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao kéo theo số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng (tăng 22,18% so vơi cùng kỳ năm trước); trong thời gian dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng các công ty, doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động mạnh trở lại cũng ảnh hưởng đến công tác tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động.

Phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế với phương châm đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ sự chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Năm 2021, Trung tâm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên giao dịch việc làm, nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, góp phần nâng tầm hoạt động của Trung tâm ngày một tốt hơn, xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh./.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến