Thông báo tình hình sử dụng và biến động lao động

  • 22/06/2020
  • 7430

BIỂU MẪU KHAI BÁO BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG(CLICK ĐỂ TẢI VỀ)

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến