Mẫu đăng ký bảo hiễm thất nghiệp

  • 31/05/2021
  • 527

Do tình hình dịch bệnh covid 19 Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Thuận thông báo đến quý doanh nghiệp

để hạn chế lao động đến đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp.

Doanh nghiệp có số lượng đăng ký bảo hiểm thất nghiệp đông có thể lấy mẫu đăng ký làm trước ở nhà và hẹn trung tâm sắp sếp thời gian nộp 1 lần cho tiện người lao động, điện thoại hỗ trợ 0918.663.863 gặp Thanh hoặc 0252 3817120.

Địa chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài Phú Thủy Phan Thiết Bình Thuận.

mẫu đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp /upload/files/BI%e1%bb%84U%20M%e1%ba%aaU%20THEO%20NGHI%20DINH%2061%20CUA%20CHINH%20PHU.doc

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến