Kế hoạch Tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 11,12,13 năm 2021

  • 27/05/2021
  • 143

Thực hiện Công văn số 837/SLĐTBXH-VP ngày 4/5/2021 của Sở Lao động – TB&XH Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, xây dựng kế hoạch Phân công nhiệm vụ tổ chức các Phiên giao dịch việc trực tuyến (online), cụ thể như sau:

I. Địa điểm, thời gian tổ chức:

1. Phiên giao dịch lần 11/2021:

  - Hình thức: Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của Trung tâm qua zalo: 0911.186.448 và điện thoại bàn: 0252.3 817120

  - Thời gian: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 10/6/2021.

- Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, Số 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thuỷ - Phan Thiết – Bình Thuận.

2. Phiên giao dịch lần 12/2021 (tổ chức online)

  - Tổ chức theo Chuyên đề: Phiên giao dịch việc làm giành cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

  - Hình thức: Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của Trung tâm qua zalo: 0911.186.448 và điện thoại bàn: 0252.3 817120

  - Thời gian: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 24/6/2021.

- Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, Số 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thuỷ - Phan Thiết – Bình Thuận.

3. Phiên giao dịch lần 13/2021 (tổ chức online)

  - Hình thức: Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của Trung tâm qua zalo: 0911.186.448 và điện thoại bàn: 0252.3 817120

  - Thời gian: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 30/6/2021.

- Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, Số 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thuỷ - Phan Thiết – Bình Thuận.

 

 

II. Thành phần các đơn vị, doanh nghiệp tham gia:

 

1. Công ty TNHH May xuất khẩu Phan Thiết;

2. Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà;

3. Công ty CP FPT Phan Thiết;

4. Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam;

5. The Cliff Resort & Residences Mũi Né;

6. Pandanus Resort;

7. Ô tô HyunDai Nguyên Gia Phát;

8. Công ty TNHH Hải Triều;

9. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential;

          10. Resort Hoàng Ngọc;

11. Công ty Bảo hiểm Prudential;

12. Công ty CP bảo hiểm Phú Hưng Life.

 

III. Công tác chuẩn bị:   

 

Phụ trách chung: ông Lê Sĩ Bằng – Phó trưởng Phòng Tư vấn việc làm – DN.

 

Stt

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

 

II

 

PHIÊN ONLINE LẦN THỨ 11

 

1

Đăng thông tin trên Website

 

Nguyễn Duy Thanh

 

28/5/2021

 

Thiết kế Maket trình Lãnh đạo duyệt cho in

2

 

Tìm nguồn lao động để kết nối zalo phỏng vấn

Nguyễn Duy Thanh

 

 

07/6/2021

25 LĐ

Đinh Thị Trinh

15 LĐ

Lê Anh Thế

10 LĐ

Trần Thị Bích Quyên

10 LĐ

Báo cáo, kèm theo danh sách lao động cụ thể vào 15h ngày 7/6/2021.

Giao đ/c Thế tổng hợp, theo dõi và B/c Lãnh đạo Phòng.

3

Giấy mời gửi Doanh nghiệp

 

Lê Sĩ Bằng

 

4/6/2021

 

Tham mưu văn bản gửi đài phát thanh – truyền hình đưa thông tin

4

Ngày Treo băng ron tại Trung tâm và các tụ điểm (nếu có).

Lê Anh Thế và Nguyễn Duy Thanh

2/6/2021

 

 

5

Tổ chức Phiên GD (đưa doanh nghiệp và người lao động kết nối trực tiếp)

Nguyễn Duy Thanh

 

10/6/2021

 

Lê Sĩ Bằng

6

Tổng hợp, báo cáo

Nguyễn Duy Thanh

Trong ngày

 

 

 

III

 

PHIÊN ONLINE LẦN THỨ 12: Phiên GDVL giành cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

 

1

Đăng thông tin trên Website

 

Nguyễn Duy Thanh

 

11/6/2021

 

Thiết kế Maket trình Lãnh đạo duyệt cho in

 

 

2

Các thành viên trong nhóm hỗ trợ bộ phận TVBĐ để hướng dẫn lao động BHTN  quét mã QR trên Zalo trung tâm: 0911.186.448

Nguyễn Duy Thanh

 

   21/6/2021

25 LĐ

Đinh Thị Trinh

25 LĐ

Lê Anh Thế

25LĐ

Trần Thị Bích Quyên

50LĐ

Báo cáo, kèm theo danh sách lao động cụ thể vào 15h ngày 21/6/2021.

Giao đ/c Thế tổng hợp, theo dõi và B/c Lãnh đạo Phòng.

 

3

Giấy mời gửi Doanh nghiệp

 

Lê Sĩ Bằng

 

 

18/6/2021

 

 

 

Tham mưu văn bản gửi đài phát thanh – truyền hình đưa thông tin

4

Ngày Treo băng ron tại Trung tâm và các tụ điểm (nếu có).

Lê Anh Thế - Nguyễn Duy Thanh

16/6/2021

 

 

 

5

Tổ chức Phiên GD (đưa doanh nghiệp và người lao động kết nối trực tiếp)

Nguyễn Duy Thanh

 

 

24/6/2021

 

Lê Sĩ Bằng

Lê Anh Thế

Đinh Thị Trinh

6

Tổng hợp, báo cáo

Nguyễn Duy Thanh

Trong ngày

 

 

IV

 

PHIÊN ONLINE LẦN THỨ: 13

 

 

1

Đăng thông tin trên Website

 

Nguyễn Duy Thanh

 

22/6/2021

 

Thiết kế Maket trình Lãnh đạo duyệt cho in

 

 

2

 

Tìm nguồn lao động để kết nối zalo phỏng vấn

Nguyễn Duy Thanh

  

   25/6/2021

25 LĐ

Đinh Thị Trinh

15 LĐ

Lê Anh Thế

10 LĐ

Trần Thị Bích Quyên

10 LĐ

Báo cáo, kèm theo danh sách lao động cụ thể vào 15h ngày 25/6/2021.

Giao đ/c Thế tổng hợp, theo dõi và B/c Lãnh đạo Phòng.

 

3

Giấy mời gửi Doanh nghiệp

 

 

Lê Sĩ Bằng

 

25/6/2021

 

 

 

Tham mưu văn bản gửi đài phát thanh – truyền hình đưa thông tin

4

Ngày Treo băng ron tại Trung tâm và các tụ điểm (nếu có).

Lê Anh Thế - Nguyễn Duy Thanh

25/6/2021

 

 

 

 

 

5

Tổ chức Phiên GD (đưa doanh nghiệp và người lao động kết nối trực tiếp)

Nguyễn Duy Thanh

 

 

    30/6/2021

 

Lê Sĩ Bằng

Lê Anh Thế

Đinh Thị Trinh

6

Tổng hợp, báo cáo

Nguyễn Duy Thanh

Trong ngày

 

Lưu ý: Các nhiệm vụ nếu chưa hoàn thành sẽ được đưa vào đánh giá xếp loại ABC quý

Trên đây là kế hoạch Phân công và tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kính trình Lãnh đạo Trung tâm xem xét và quyết định./.

 

LÃNH ĐẠO  DUYỆT

TRƯỞNG PHÒNG

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến